Budowa Domów
Przedsiębiorstwo budowlane Sidzina | Jordanów | Osielec

Budowa domów Powiat Suski

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty budowy domu! Zajmujemy się tym profesjonalnie i wykonujemy zleconą budowę książkowo, od stanu zero aż po sam dach.
Posiadając szeroki asortyment sprzętu budowlanego w tym ciężki sprzęt do robót ziemnych z doświadczonymi operatorami oraz ekipą ciesielsko-murarską wykonamy usługę kompleksowo.

Jako firma budowlana oferujemy:

 • Pomoc w zorganizowaniu kierownika budowy
 • Badania nośności zasypki poprzez płytę dynamiczną
 • Badania laboratoryjne zamawianego betonu
 • Transport kruszywa na budowę
 • Przygotowanie drogi dojazdowej.

1. Budowa do stanu zero

 • wyrównania terenu i usunięcia warstwy gruntu organicznego (humusu) z jego powierzchni,
 • wykonania odwodnienia terenu (drenażu), jeśli warunki gruntowo-wodne powodują zagrożenie dla przyszłego obiektu,
 • wykonania tyczenia budynku przez uprawnionego geodetę (naniesienia osi oraz punktów wysokościowych),
 • wykonania odpowiedniego rodzaju wykopów (szerokoprzestrzennych lub wąskoprzestrzennych) pod przyszłe fundamenty,
 • wykonania warstwy wyrównawczo-podkładowej z tak zwanego chudego betonu pod fundamenty,
 • wykonania odpowiedniego typu szalunków pod fundamenty,
 • wykonania siatek zbrojeniowych fundamentów oraz umieszczenie ich w wykopie z zachowaniem odpowiednich parametrów otulenia zbrojenia,
  zabetonowania fundamentów, ścian fundamentowych oraz ścian piwnicznych (jeśli projekt budynku zakłada jego podpiwniczenie),
 • wykonania hydroizolacji poziomej fundamentów,
 • wykonania konstrukcji stropu nad piwnicą,
 • wykonania zasypek fundamentów,
 • wykonania hydroizolacji pionowej oraz termoizolacji ścian fundamentowych,
  rozłożenia elementów instalacji kanalizacyjnej oraz wykonania niezbędnych przepustów przez elementy posadowienia obiektu dla innych instalacji,
 • wykonania warstw przygotowawczych pod podłogę na gruncie (jeśli obiekt nie jest posadowiony na płycie fundamentowej oraz jeśli nie jest podpiwniczony).

2. Stan surowy otwarty

 • Budowa fundamentów łącznie z postawieniem ścian fundamentowych (etap ten obejmuje także prace ziemne oraz wykonanie izolacji fundamentów);
 • wzniesienie ścian nośnych z wykorzystaniem materiału inwestora.
 • wykonanie kompletnych kominów wentylacyjnych oraz dymowych;
 • ułożenie i zalanie stropów
 • wykonanie schodów żelbetowych
 • położenie więźby dachowej i pokrycie dachu
 • montaż rynien.

Wszystkie prace będą szczegółowo opisane etapami przy wycenie.

Napisz do nas lub wyślij zapytanie o wycenę na e-mail: biuro@brent.com.pl

Zapraszamy do korzystania z naszych usług KONTAKT

Zadzwoń teraz